fbpx

KaVo DIAGNOcam

přístroj pro diagnostiku zubního kazu

Digitální kamera s technologií DIFOTI dokáže diagnostikovat kazy i praskliny

Zub je prosvícen světlem o specifické vlnové délce a je tedy sám použit jako světelný vodič. Digitální kamera při tomto prosvícení pořizuje záznam, který se zobrazí na obrazovce počítače. Zubní kazy jsou tak zobrazeny jako tmavé stíny.

Snímky zaznamenané KaVo DIAGNOcam mohou být uloženy, a tím výrazně zjednoduší monitorování a komunikaci s pacientem.

Díky své technologii DIFOTI (Digital Imaging Fiberoptic Transillumination) DIAGNOcam nabízí vysokou diagnostickou bezpečnost, která je v mnoha případech srovnatelná nebo i lepší než při použití RTG, zejména s ohledem na aproximální a okluzní kazy. Kromě toho je možné zobrazit některé druhy sekundárních kazů a praskliny.

DIAGNOcam však poskytuje víc než jenom rychlý a velmi bezpečný způsob detekce zubního kazu.

Jeho zásadní výhodou je možnost detekovat kazy již v počátečním stadiu a také zhodnotit, jak daleko kaz postoupil. Zda se ještě nachází ve sklovinné části, či již zasahuje do dentinu. To dává lékaři možnost zvolit nejvhodnější způsob léčby zubního kazu, například využít některou z neinvazivních metod léčby kazu. V řadě případů se tak daří zabránit rozšíření léze a dochází k její remineralizaci.

Na Mnichovské univerzitě byla proto vypracována nová klasifikace zubních kazů, která pomáhá ošetřujícímu správně stanovit postup léčby.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video
  • Jaký druh kazu je zjistitelný pomocí DIAGNOcam?
    Okluzní kazy, aproximální kazy, recidivující kazy (až do určité velikosti výplně). Nelze diagnostikovat kazy v krčkové oblasti a subgingivální kazy. DIAGNOcam také velmi spolehlivě zachytí praskliny v supragingivální část zubu.
  • Je před použitím DIAGNOcam nutné odborné vyčištění zubů?
    Vždy je užitečné zuby předem vyčistit. Ale díky nové technologii DIFOTI nebudou výsledky narušeny, takže je možné použít DIAGNOcam i bez předchozího profesionálního vyčištění zubů.
  • Je možné DIAGNOcam používat u dětí s mléčným chrupem?
    Ano, děti je možné vyšetřovat pomocí malého násadce DIAGNOcam, který je součástí základní sady (small). Ale protože má mléčný chrup tenčí sklovinnou vrstvu než stálý chrup, může být určení diagnózy někdy náročné.
  • Jaké jsou známé kontraindikace?
    V případě přítomnosti protetických prvků (korunek) nebo velmi rozsáhlých výplní je schopnost diagnostiky omezená nebo nemožná. Není možné odhalení subgingiválních kazů. Není možné stanovovat diagnózu výhradě na základě zjištění DIAGNOcam. (DIAGNOcam je určen k podpoře diagnózy zubního kazu, zejména pak jedná-li se o ranou detekci kazu).
  • Může DIAGNOcam nahradit rentgen?
    Protože jej nelze použít k diagnostice kořenových kazů nebo k vyšetření stavu parodontu je DIAGNOcam pomocným nástrojem k detekci kazu a skvěle doplňuje detekci kazu pomocí RTG např. bite-wing snímku. Je-li však klinický případ jasný, lze se vyhnout zbytečné expozici pacienta.
  • Je možné DIAGNOcam integrovat do ordinačního softwaru nebo do nějakého softwaru ke zpracování RTG snímků?
    Ano, je to možné. Software KID lze rozšířit o modul TWAIN, který umožní propojení s většinou ordinačních softwarů.

Kontakt na produktového specialistu:

Roman Smrček tel.: 604 272 094, vedeni@smrcek-dental.cz

Case 1
The DIAGNOcam accurately finds caries. The case mentioned above demonstrates impressively that diagnosis solely with the human eye is practically impossible – especially where early detection is concerned.

Fig. (A) shows small molars that appear to be healthy. No dentist would suspect caries there. Dark spots are only detectible in the DIAGNOcam image (B) (left and right circle). These can barely be seen in the X-ray image and even then, only in the rear area. The front area would not be evaluable in the X-ray image as so-called overlapping could occur (C). A phenomenon which does not exactly occur infrequently.

In a case like this, no tooth decay treatment involving drilling the tooth would be carried out (D). Treatment which would either replenish the minerals in the tooth or infiltrate a special plastic material into the porous layers would be indicated here. The tooth could certainly be saved in this way. But it should be examined from time to time. With the DIAGNOcam.

Case 2
Another case shows that larger defects can also be detected with the DIAGNOcam. As in the first case, the diagnosis of the examination of the interdental space (A) only "armed" with the eye does not show much reason for intervention, at least none tooth decay treatment that would induce the dentist to reach for a drill.

It is only after examination with DIAGNOcam that extensive caries, hidden beneath the surface can be seen (B). Such defects can also be detected in the X-ray image (C). The tooth can no longer be treated with minimally invasive means, a filling must be applied. The right image shows the tooth as it appeared prior to the filling treatment (D).

Case 3
You surely know that caries does not only occur between the teeth, it can also occur on the occlusal surface. The small grooves (known as fissures) on a tooth are predestined for caries because they are sometimes contorted as they penetrate the depth where a toothbrush cannot reach.

Therefore, for preventative reasons, teeth are often sealed with a plastic of low viscosity. In the case demonstrated – as in the previous cases – it is extremely difficult to detect caries (A). However, the DIAGNOcam clearly reveals a dark discolouration (see circle, B), which was confirmed by an X-ray image (C) and had to be treated with a filling.